Financiële Planning

Het inzichtelijk maken van uw financiële positie en uw eisen en wensen, is de eerste en misschien wel belangrijkste te nemen stap.

Een goede inventarisatie met daaraan gekoppeld een doordacht plan zorgt voor dit inzicht en helpt bij het voorkomen en/of oplossen van knelpunten; regeren is per slot van rekening vooruitzien.

Aan de hand van een periodieke update wordt het u duidelijk of u nog op koers zit of moet bijsturen.

Naast het opstellen van het plan kunt  u H. Kamstra Financieel Advies ook inschakelen bij het uitvoeren ervan.

Federatie Financieel Planner

Een gecertificeerd financieel planner is een natuurlijk persoon die staat ingeschreven in het register van de Stichting Certificering FFP. Deze stichting stelt zich ten doel om de kwaliteit van het aanbod van financieel planners inzichtelijk te maken. Hiertoe zijn regels en een norm (het keurmerk FFP) aan de financiële planner gesteld. Uitsluitend gecertificeerd financieel planners mogen gebruik maken van de titel FFP achter hun naam.

FFP gecertificeerd