Executeur

De executeur is degene die in het testament wordt aangewezen en uit dien hoofde verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap.
Overlijden betekent voor de directe familie vaak het begin van een emotionele en moeilijke periode. Het is vooral dan zaak dat er geen extra moeilijkheden ontstaan
over de afwikkeling van de erfenis.

Het aanwijzen van een executeur buiten de directe familie kan veel onduidelijkheid binnen de familie voorkomen. Door H. Kamstra Financieel Advies te benoemen als
executeur bent u ervan verzekerd dat uw nalatenschap objectief en conform uw wens wordt afgewikkeld.